O nas

O Nas – doświadczenie

Firma PUH „DOMRED” sp. z o.o. powstała w roku 1993 jako spółka pracownicza na bazie przekształcenia Zarządu Budynków Mieszkalnych w Białymstoku . Od tego czasu do dnia dzisiejszego zajmujemy się administrowaniem budynkami komunalnymi na zlecenie Zarządu Mienia Komunalnego . Od roku 1994 kiedy weszła w życie Ustawa o Własności Lokali rozszerzyliśmy naszą działalność o zarządzanie nieruchomościami . Wieloletnia praca w zawodzie Zarządcy Nieruchomości pozwoliła nam na wypracowanie najwłaściwszych celów, zadań i procedur służących rozwojowi polityki i strategii Mieszkaniowej .

O Nas – referencje

O wysokiej jakości prac wykonywanych przez naszą firmę świadczą pozytywne opinie jakie wystawiły nam lokale usługowe jak np. :

- Pawilon Lider ul. Wyszyńskiego 2

A także Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych jak np. :

- Wspólnota Mieszkaniowa Białystok ul Lipowa 37

- Wspólnota Mieszkaniowa Białystok ul Akademicka 28

- Wspólnota Mieszkaniowa Białystok ul Akademicka 28A

oraz

- Osiedle Nadleśnictwa (składające się z 10 budynków)

-I wiele innych oryginały opinii i referencji do wglądu w siedzibie Firmy "DOMRED"

O nas – kadry

Do realizacji zadania związanego z zarządzaniem nieruchomościami Firma PUH „DOMRED” zatrudnia :
- osoby posiadające zawodowe licencje Zarządcy Nieruchomości
- Radcę prawnego zajmującego się przygotowywaniem uchwał oraz umów
- kadrę księgowo – rozliczeniową zajmującą się prowadzeniem księgowości dla poszczególnych wspólnot , naliczaniem opłat i rozliczaniem mediów .
- kadrę inżynieryjno – techniczną posiadającą uprawnienia przewidziane przepisami prawa budowlanego zajmującą się utrzymanie w należytym stanie techniczno – użytkowym budynku i urządzeń . .
- wyższą kadrę administracyjną zajmującą się prowadzeniem spraw ewidencyjno – meldunkowych .
- kadrę techniczno – zawodową z uprawnieniami zajmującą się przeglądami urządzeń i instalacji oraz konserwacją .
- osoby zajmujące się sprzątaniem oraz utrzymaniem terenów zielonych .

O nas – sprzęt

W celu zapewnienia należytego poziomu obsługi naszych klientów oraz zarządzanych przez nas zasobów Firma „DOMRED” wyposażona jest całościowo w sprzęt i tak :
- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniami do realizacji zadania Zarządzania Nieruchomościami
- sprzęt i narzędzia instalatorskie oraz budowlane
- urządzenia pomiarowe
- sprzęt do obsługi terenów zielonych
- środki transportu

O nas – inne

Firma PUH „DOMRED” posiada nr licencji 13782 oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg Międzynarodowej Normy ISO 9001:2000 w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami . W ramach tego systemu prowadzone są szkolenia pracowników mające na celu podnoszenie ich kwalifikacji oraz bieżącą znajomość strategii i polityki mieszkaniowej.